Twittershow

 

 
  • Presentatie Gaia

    Anthony Brown heeft zijn presentatie op 16-11 over Gaia inclusief de prachtige animaties beschikbaar gesteld op zijn website. Let op: het bestand is ruim 600MB groot.

  • Themacursus Bouw van het Heelal

    Op 15 januari begint de Themacursus Bouw van het Heelal die bestaat uit 3 lessen op de maandagavond. De cursus is een gezamenlijke activiteit van de Volkssterrenwacht Bussloo en Triangulum en vindt plaats op de sterrenwacht. Inmiddels (30-11) hebben zich 20 deelnemers aangemeld. Er geldt een maximaal aantal van 21 cursisten.

  • Nieuw: Triangulumboek 5

    Dit boek is de 5e uitgave van Triangulum. Het fullcolour boek kan worden aangeschaft op lezingen- of werkgroep-avonden. De ledenprijs bedraagt € 10,00. De prijs voor niet-leden is € 15,00. Voor toezending per post wordt € 4,15 verzendkosten gerekend. Lees verder.

  • 1

 

Donderdag 14 december 2017

Astrochemie:
Water in de kosmos

Dr. Herma Cuppen

Radboud Universiteit

"Kristal"
 Distelvlinderlaan 200

7323 XB Apeldoorn

Aanvang: 19:30

Bereikbaarheid Kristal

Leden van Triangulum, Thales, Astra Alteria, KNVWS-afdeling Arnhem en deelnemers aan de Triangulum/VSB-cursussen in het lopende kalenderhalfjaar hebben gratis toegang; de entree voor overige niet-leden bedraagt € 5 per persoon.

cuppen 2

In deze lezing zal Herma Cuppen specifiek ingaan op het ontstaan van water in de ruimte. Water is een essentieel molecuul voor het ontstaan van leven op aarde en het wordt in de sterrenkunde veel gebruikt als signaalmolecuul om de vorming van sterren en van ons eigen zonnestelsel te ontrafelen. Toch is het nog niet geheel duidelijk hoe het waargenomen interstellaire water precies wordt gevormd. Het lijkt er sterk op dat het voornamelijk in de koude gebieden van het interstellair medium ontstaat als de bouwstenen van water, waterstof en zuurstof,  vastvriezen op het oppervlak van kleine stofdeeltjes. Wanneer twee atomen over het oppervlak bewegen en elkaar zo tegenkomen,  kunnen ze reageren en zodoende water vormen.

In de afgelopen jaren zijn er veel laboratoriumexperimenten uitgevoerd om deze chemische reacties beter te begrijpen. Hoe water uiteindelijk in zulke grote hoeveelheden op aarde kwam, is ook nog openstaand vraagstuk. Hints kunnen worden verkregen door het vergelijken van de verhouding tussen halfzwaar water (HDO) en normaal water (H2O) in de oceaan, het ijs op kometen en de waterdamp dicht in de buurt van sterren. 

Interview RTV-Apeldoorn met Wim Schuur over deze lezing

 

 
 

Attentie: leden inloggen voor Bibliotheek, Forum, Meerijden en Smoelenboek

Data werkgroepen

06-12-17 Praktijkavond
30-01-18 Astrofysica
30-01-18 Zwaartekrachtgolven

Verwachte lezingen

14-12-17 Water in de ruimte
25-01-18 Aliens
15-02-18 Anton Pannekoek
22-03-18 Noorderkwartier
19-04-18 New Horizons

Overige data

Agendasuggesties

Actueel aan de hemel
Weer- en
sterrenkunde
op radio en tv


Astro News
apod bild des tages astron
potw gaia bussloo

Kijk ook bij Links

Artikelen

Scans van recente artikelen uit Nature, Science, Scientific American en dagbladen

Artikeloverzicht

Disclaimer

Alle gegevens op deze site zijn bedoeld om te informeren over de vereniging VWS Triangulum. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en voor gebruik van deze informatie buiten de beslotenheid van de vereniging.

 

Triangulum Bibliotheek

Bibliotheek

T.b.v. de leden beschikt Triangulum over een

Leden krijgen exclusief toegang door in te loggen.

Boeken en dvd's kunnen geleend worden door leden van Triangulum en leraren van De Kosmos via deze website. Kijk bij het lemma "Bibliotheek".
De artikelen worden regelmatig aangevuld en betreffen scans van recente artikelen uit Nature, Science, Scientific American en dagbladen. De meer dan 5000 (!) artikelen zijn verdeeld over 66 categorieën en submappen.

Wilt u ook boeken beschikbaar stellen aan de fysieke bibliotheek? Stuur dan een e-mail naar bibliothecaris(at)triangulum.nl (vervang '(at)' door '@'). Eigen boeken die u wilt laten opnemen in de virtuele bibliotheek kunt u online aanmelden via het aanmeldingsformulier.
Voor meer informatie en de werkwijze bij het uitlenen: Bibliotheek.