• Themacursus: Bouw van het heelal

  De Volkssterrenwacht Bussloo en Triangulum verzorgen deze themacursus in januari/februari 2020.

  Inschrijven is nu mogelijk. Er is plaats voor maximaal 21 cursisten.

  Informatie vindt u op de website en in de flyer.

 • Lezing: Structuur en evolutie van het Melkwegstelsel met Gaia, van Helmer H. Koppelman

  De lezing gehouden op 17 oktober j.l. was interessant. Er werd nieuwe wetenschap besproken over de Melkweg en de sterren in de halo van het Melkwegstelsel.

  De spreker beveelt de website van ESA aan voor de mooie plaatjes en animaties.

 • Wetenschap en muziek: een combinatie 

  Op zondag 8 december zal in de Lebuinuskerk in Deventer een uitvoering worden gegeven van "De Planets", Opus 32 van Gustav Holst.
  Wetenschapsjournalist Govert Schilling zal daarbij uitleg geven over ons Zonnestelsel.

  Aanvang 16:30 uur

  Uitgebreide informatie.

 • Werkgroep Astrofysica seizoen 2019/2020

  Thema: Algemene Relativiteit  toelichting
  Derde bijeenkomst: dinsdag 26 november.

  Loet Janssen zal een inleiding verzorgen over:
  De vierdimensionele ruimte met massa.
  Over tijden en afstanden.

  Na de pauze zal Koos Tamminga een presentatie geven over:
  Het uitdijende heelal, hoe ziet dat er uit?

 • 1

Donderdag 21 november 2019 

Reis naar het middelpunt van de Aarde

Prof. dr. W. van Westrenen

Vrije Universiteit Amsterdam

Locatie: "Het Hart"

Jolinkweg 2, 7211 DM Eefde

Aanvang: 19:30

Bereikbaarheid Het Hart

Leden van Triangulum, Thales, Astra Alteria en KNVWS-Arnhem hebben gratis toegang, alsmede deelnemers aan de Triangulum/VSB-cursussen gedurende een half jaar na aanvang van de cursus. De entree voor overige niet-leden bedraagt € 5,= per persoon. 

 

Introductie lezing:

Processen die zich afspelen op grote diepte in de Aarde kunnen grote effecten hebben aan het aardoppervlak. Aarde cartoon 211119
Plaatbewegingen, gerelateerd aan convectiestromen in de mantel, veroorzaken aardbevingen en vulkanisme. Stromingen in vloeibaar ijzerrijk metaal in de aardkern, meer dan 3000 kilometer onder onze voeten, leiden tot het aardmagnetisch veld. De diepe Aarde is onbereikbaar: het diepst geboorde gat reikt tot een kilometer of 12, een fractie van de afstand naar het midden van de Aarde (> 6300 km). Daarom moet veel van onze kennis over het diepere inwendige van de Aarde afgeleid worden uit de resultaten van laboratoriumexperimenten bij hoge druk en temperatuur.

Deze experimenten vertellen ons onder andere bij welke temperatuur en druk (dus op welke diepte) welke mineralen stabiel zijn, en waar in de Aarde magma kan worden gevormd. Ook kunnen fysische eigenschappen zoals de dichtheid en viscositeit van mineralen en magma  experimenteel gemeten worden. Experimentele data worden met succes gecombineerd met informatie uit de seismologie. Seismologen maken gebruik van het feit dat aardbevingsgolven zich door het inwendige van de Aarde voortbewegen met een snelheid die afhangt van de gesteente-eigenschappen om nauwkeurige driedimensionale tomografische kaarten van het binnenste van de Aarde te construeren.

In deze lezing geeft de spreker een beknopt overzicht van de belangrijkste experimentele en seismologische technieken. Hij laat zien hoe ze recentelijk gebruikt zijn om meer licht te werpen op de dynamische kern-mantel grens op zo’n 2900 km diepte, en een verband suggereren tussen de diepste delen van de mantel en vulkanisme aan het oppervlak. 

Over de spreker:

Wim van Westrenen studeerde geochemie aan de Universiteit Utrecht. Na promotie-onderzoek in Bristol (UK) en postdoctorale posities aan het Carnegie Institute for Science (USA) en ETH Zurich (Zwitserland) keerde hij in 2005 terug naar Nederland, voor een stafpositie bij de Afdeling Aardwetenschappen aan de Vrije Universiteit. In 2013 werd hij benoemd tot hoogleraar Planetaire Evolutie. Zijn onderzoek richt zich op het bepalen van de eigenschappen van mineralen en magma bij hoge druk en temperatuur, en hun effect op de evolutie van rotsachtige planeten, de Maan, en exoplaneten.

 

Attentie: leden inloggen voor Bibliotheek, Forum en Smoelenboek

Data werkgroepen

04-12-19  Praktijkavond VSB
26-11-19

Verwachte lezingen

21-11-19 Reis naar het middelpunt
van de Aarde
12-12-19 Raadsels rond bolhopen

Overige data

18-11-19 Beginnerscursus Sterrenkunde les 4
05-12-19 Bestuursvergadering
20-01-20 Themacursus "Bouw van het Heelal"

Agendasuggesties

Smoelenboek knop

Artikelen

Scans van recente artikelen uit Nature, Science, Scientific American en dagbladen
Artikeloverzicht

ZENIT

Hét maandblad voor de liefhebber van weer- en sterrenkunde
Facebook

Sponsor advertentie

voscon beter

   Financiële Consultants
    Betrouwbare advisering
   T: 06-20170050
    www.vosconadvies.nl/

Disclaimer

Alle gegevens op deze site zijn bedoeld om te informeren over de vereniging VWS Triangulum. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en voor gebruik van deze informatie buiten de beslotenheid van de vereniging.

Triangulum Bibliotheek

Bibliotheek

T.b.v. de leden beschikt Triangulum over een

Leden krijgen exclusief toegang door in te loggen.

Boeken en dvd's kunnen geleend worden door leden van Triangulum en leraren van De Kosmos via deze website. Kijk bij het lemma "Bibliotheek".
De artikelen worden regelmatig aangevuld en betreffen scans van recente artikelen uit Nature, Science, Scientific American en dagbladen. De meer dan 7000 (!) artikelen zijn verdeeld over 66 categorieën en submappen.

Wilt u boeken lenen uit of beschikbaar stellen aan de fysieke bibliotheek? Stuur dan een e-mail naar bibliothecaris(at)triangulum.nl (vervang '(at)' door '@'). Eigen boeken die u wilt laten opnemen in de virtuele bibliotheek kunt u online aanmelden via het aanmeldingsformulier.
Voor meer informatie en de werkwijze bij het uitlenen: Bibliotheek.