Thema Algemene Relativiteit

De themasessies Algemene Relativiteit vinden plaats vanaf september 2019 t/m maart 2020

Een thema is onderdeel van het programma van de werkgroep Astrofysica.
Het gekozen thema wordt in meerdere maandelijkse sessies van ruim een uur behandeld.

SessieDatumInleiderOnderwerp
 1 24 september Fred van Roijen Ruimtekromming en Zwaartekracht
2 29 oktober Loet Janssen De relativiteitstheorie in dimensieloze vorm
Tijd in balans met snelheid en massa
3 26 november Loet Janssen De vierdimensionele ruimte met massa
Over tijden en afstanden
4 28 januari Wim Schuur Verschillende Ruimten en Metrieken
5 25 februari Fred van Roijen Einsteinvergelijking
6 najaar 2020 Bert Leendertse Toetsing van ART
7 najaar 2020 Jan Greben Een elegante kosmologische theorie gebaseerd op dark
energy, energiebehoud en de Einstein vergelijkingen

  

Doel en opzet
Het thema ART is een vervolg op de het thema SRT uit het seizoen 2018/19. Bij de opzet zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  •  Het accent ligt op de kenmerken van de ART en de daarmee samenhangende effecten. Het is daarbij niet de bedoeling dat wiskunde de boventoon voert, ook zonder wiskundige kennis moet e.e.a. te volgen zijn.
  • Het programma sluit aan op het thema SRT, dat wil zeggen vanuit de vlakke vierdimensionale ruimte gaan we de ruimte in met massa.
  • Centraal staat de invloed van massa op ruimte en tijd, de beschrijving van de verschillende effecten en van de geometrie,
    alsmede een toelichting op de Einsteinvergelijking.
  • Er zal specifiek aandacht gegeven worden aan experimentele toetsing en waargenomen effecten.
  • Ter voorbereiding zal een lijst van bronnen (websites en literatuur) worden gegeven om de deelnemers in staat te stellen zich desgewenst als vooraf te ori├źnteren. 

Uitgebreide uitleg en bronnen.

Loet Janssen heeft ter aanvulling de wiskundige formules gebruikt bij ART in een Formuleblad uitgewerkt.
Tevens is er een dimensieanalyse beschikbaar.