Lezingen

De reguliere lezingen zijn op donderdagavond, afwisselend in Apeldoorn (locatie Kristal) en Eefde (locatie Het Hart van Eefde).
De parallellezingen zijn op donderdagavonden in Apeldoorn, locatie Kristal.

Detailinformatie (adres, routebeschrijving en/of plattegrond) over deze locaties vindt u via de bovengenoemde links.

Aanvang steeds om 19.30 uur, tenzij anders vermeld.

Voor details van de komende lezingen van het lopende seizoen zie in menu bij Programma.

Ongeveer een week voorafgaand aan een lezing ontvangen geïnteresseerden die daarvoor zijn geregistreerd een e-mail

Leden en geïnteresseerden die zich hiervoor hebben aangemeld ontvangen aan het begin van de maand een

Annoncering via de maandelijkse Nieuwsbrief

Wilt u ook in aanmerking komen voor toezending van deze Nieuwsbrief? Vul dan het formulier in.

Samenvattingen van reeds gehouden lezingen zijn te vinden in het Archief.

De eerstvolgende lezing:

Donderdag 20 februari 2020

"Glaciaal geologisch onderzoek"

Prof. em. Jaap J.M. van der Meer

School of Geography, Queen Mary University of London 

Locatie: "Het Kristal"
Distelvlinderlaan 200, Apeldoorn

Aanvang: 19:45 uur   (Algemene Ledenvergadering vangt aan om 19:00 uur)

Leden van Triangulum, Thales, Astra Alteria en KNVWS-Arnhem hebben gratis toegang, alsmede deelnemers aan de Triangulum/VSB-cursussen gedurende een half jaar na aanvang van de cursus.
De entree voor overige gasten bedraagt € 5 per persoon.

 

Interview RTV Apeldoorn: Prof. van der Meer gaf dinsdag 18 februari het volgende interview!

Introductie:

1890  moraine  airphoto over dem

Stuwwallen zijn wereldwijd een vast bestanddeel van de glaciale landschapsvormen. Vaak zijn het ook de grootste accumulatievormen in een gebied.

De stuwwal van de Oost-Veluwe is bijvoorbeeld meer dan 50 km lang, 20 km breed en meer dan 200 m dik.

Toen ik ging studeren en me tot het koude deel van de aardwetenschappen wendde, leerde ik ‘de ijskap heeft ze opgeduwd’ en dat was het, geen idee hoe dat ging, wanneer tijdens de glaciatie het gebeurde of hoe lang dat opduwen duurde.
Ondertussen weten we een deel van de antwoorden, maar veel details, met name de condities waaronder ze vormen, ontgaan ons nog steeds.

Aan de hand van stuwwallen in Nederland, Spitsbergen, IJsland en in de Alpen, van verschillende omvang en ouderdom, zullen we kijken naar wat we weten over de geologische en klimatologische condities waaronder ze gevormd zijn en zelfs iets over de duur van het proces.

Over de spreker:

Jaap J.M. van der Meer studeerde Fysische Geografie aan de Universiteit van Amsterdam en bleef daar als medewerker totdat hij in 2000 naar Londen vertrok als hoogleraar Fysische Geografie. In 2011 is hij met pensioen gegaan.

Na zijn studie werd hij glaciaal geo(morfo)loog en richtte hij zich met name op dynamische landvormen zoals stuwwallen en drumlins en op de microscopische studie van glaciale sedimenten.
Er verschenen meer dan honderd wetenschappelijke artikelen van zijn hand en hij publiceerde enkele boeken. Prof. van der Meer publiceert nog steeds. 

[Publicaties]