Lezingen

De reguliere lezingen zijn op donderdagavond, afwisselend in Apeldoorn (locatie Kristal) en Eefde (locatie Het Hart van Eefde).
De parallellezingen zijn op donderdagavonden in Apeldoorn, locatie Kristal.

Detailinformatie (adres, routebeschrijving en/of plattegrond) over deze locaties vindt u via de bovengenoemde links.

Aanvang steeds om 19.30 uur, tenzij anders vermeld.

Voor details van de komende lezingen van het lopende seizoen zie in menu bij Programma.

Ongeveer een week voorafgaand aan een lezing ontvangen geïnteresseerden die daarvoor zijn geregistreerd een e-mail

Leden en geïnteresseerden die zich hiervoor hebben aangemeld ontvangen aan het begin van de maand een

Annoncering via de maandelijkse Nieuwsbrief

Wilt u ook in aanmerking komen voor toezending van deze Nieuwsbrief? Vul dan het formulier in.

Samenvattingen van reeds gehouden lezingen zijn te vinden in het Archief.

De eerstvolgende lezing:

Donderdag 7 februari 2019
parallellezing

KERNFUSIE

Stand van zaken en toekomst perspectief

 

Prof. dr. Marco de Baar

TU/E

DIFFER
Dutch Institute For Fundamental Energy Research

 

 "KRISTAL"

Distelvlinderlaan 200
7323 XB Apeldoorn

Aanvang: 19:30

Leden van Triangulum, Thales, Astra Alteria en KNVWS-Arnhem hebben gratis toegang,
alsmede deelnemers aan de Triangulum/VSB-cursussen gedurende een half jaar na aanvang van de cursus.
De entree voor overige niet-leden bedraagt € 5 per persoon.

 

Over 7 jaar verwacht ITER, het grote kernfusie experiment dat nu wordt gebouwd in Zuid Frankrijk, haar eerste testpuls te verrichten. Daarna moet ITER binnen 8 jaar de condities bereiken waarbij tien keer zoveel vermogen wordt produceert door kernfusie als moet worden bijgestookt door externe verhittingssystemen.

marcodebaar iter

In deze presentatie wordt uitgelegd wat kernfusie is en onder welke condities kernfusie kan plaatsvinden.
Met magneetvelden wordt de kernfusiebrandstof (het zogenaamde plasma) opgesloten. Welke uitdagingen zijn er om het plasma efficiënt te verhitten tot een temperatuur van 200 miljoen graden, en wat gebeurt er bij hoge plasmadruk?
Moderne regeltechniek wordt ingezet om de zeer complexe fysica van het fusieplasma te gebruiken om tot efficiënte opsluiting te komen en om plasmainstabiliteiten in bedwang te houden.

Een andere uitdaging betreft de reactorwand: deze wordt blootgesteld aan enorme warmte-, en deeltjesfluxen. Er moeten materialen en concepten worden ontwikkeld die dat kunnen weerstaan.
DIFFER beschikt over een wereldwijd unieke faciliteit waarin materialen voor fusiereactoren kunnen worden getest onder reactorcondities.

De Europese kernfusieroadmap, de rol van het experiment ITER en de demonstratiereactor DEMO daarin zullen worden toegelicht.
Ook komt aan de orde hoe lang het zal duren voordat fusie een bijdrage kan leveren aan de energiemix.


Over de spreker:

Marco de Baar is themaleider kernfusie bij NWO instituut DIFFER en hoogleraar aan de TU Eindhoven.