Lezingen

De reguliere lezingen zijn op donderdagavond, afwisselend in Apeldoorn (locatie Kristal) en Eefde (locatie Het Hart van Eefde).
De parallellezingen zijn op donderdagavonden in Apeldoorn, locatie Kristal.

Detailinformatie (adres, routebeschrijving en/of plattegrond) over deze locaties vindt u via de bovengenoemde links.

Aanvang steeds om 19.30 uur, tenzij anders vermeld.

Voor details van de komende lezingen van het lopende seizoen zie in menu bij Programma.

Ongeveer een week voorafgaand aan een lezing ontvangen geïnteresseerden die daarvoor zijn geregistreerd een e-mail

Leden en geïnteresseerden die zich hiervoor hebben aangemeld ontvangen aan het begin van de maand een

Annoncering via de maandelijkse Nieuwsbrief

Wilt u ook in aanmerking komen voor toezending van deze Nieuwsbrief? Vul dan het formulier in.

Samenvattingen van reeds gehouden lezingen zijn te vinden in het Archief.

De eerstvolgende lezing:

Donderdag 21 november 2019 

Reis naar het middelpunt van de Aarde

Prof. dr. W. van Westrenen

Vrije Universiteit Amsterdam

Locatie: "Het Hart"

Jolinkweg 2, 7211 DM Eefde

Aanvang: 19:30

Bereikbaarheid Het Hart

Leden van Triangulum, Thales, Astra Alteria en KNVWS-Arnhem hebben gratis toegang, alsmede deelnemers aan de Triangulum/VSB-cursussen gedurende een half jaar na aanvang van de cursus. De entree voor overige niet-leden bedraagt € 5,= per persoon. 

 

Introductie lezing:

Processen die zich afspelen op grote diepte in de Aarde kunnen grote effecten hebben aan het aardoppervlak. Aarde cartoon 211119
Plaatbewegingen, gerelateerd aan convectiestromen in de mantel, veroorzaken aardbevingen en vulkanisme. Stromingen in vloeibaar ijzerrijk metaal in de aardkern, meer dan 3000 kilometer onder onze voeten, leiden tot het aardmagnetisch veld. De diepe Aarde is onbereikbaar: het diepst geboorde gat reikt tot een kilometer of 12, een fractie van de afstand naar het midden van de Aarde (> 6300 km). Daarom moet veel van onze kennis over het diepere inwendige van de Aarde afgeleid worden uit de resultaten van laboratoriumexperimenten bij hoge druk en temperatuur.

Deze experimenten vertellen ons onder andere bij welke temperatuur en druk (dus op welke diepte) welke mineralen stabiel zijn, en waar in de Aarde magma kan worden gevormd. Ook kunnen fysische eigenschappen zoals de dichtheid en viscositeit van mineralen en magma  experimenteel gemeten worden. Experimentele data worden met succes gecombineerd met informatie uit de seismologie. Seismologen maken gebruik van het feit dat aardbevingsgolven zich door het inwendige van de Aarde voortbewegen met een snelheid die afhangt van de gesteente-eigenschappen om nauwkeurige driedimensionale tomografische kaarten van het binnenste van de Aarde te construeren.

In deze lezing geeft de spreker een beknopt overzicht van de belangrijkste experimentele en seismologische technieken. Hij laat zien hoe ze recentelijk gebruikt zijn om meer licht te werpen op de dynamische kern-mantel grens op zo’n 2900 km diepte, en een verband suggereren tussen de diepste delen van de mantel en vulkanisme aan het oppervlak. 

Over de spreker:

Wim van Westrenen studeerde geochemie aan de Universiteit Utrecht. Na promotie-onderzoek in Bristol (UK) en postdoctorale posities aan het Carnegie Institute for Science (USA) en ETH Zurich (Zwitserland) keerde hij in 2005 terug naar Nederland, voor een stafpositie bij de Afdeling Aardwetenschappen aan de Vrije Universiteit. In 2013 werd hij benoemd tot hoogleraar Planetaire Evolutie. Zijn onderzoek richt zich op het bepalen van de eigenschappen van mineralen en magma bij hoge druk en temperatuur, en hun effect op de evolutie van rotsachtige planeten, de Maan, en exoplaneten.