Twittershow

 

 

 

Lezingen

De reguliere lezingen zijn op donderdagavond, afwisselend in Apeldoorn (locatie Kristal) en Eefde (locatie Het Hart van Eefde).
De parallellezingen zijn op donderdagavonden in Apeldoorn, locatie Kristal.

Detailinformatie (adres, routebeschrijving en/of plattegrond) over deze locaties vindt u via de bovengenoemde links.

Aanvang steeds om 19.30 uur, tenzij anders vermeld.

Voor details van de komende lezingen van het lopende seizoen zie in menu bij Programma.

Ongeveer een week voorafgaand aan een lezing ontvangen geïnteresseerden die daarvoor zijn geregistreerd een e-mail

Leden en geïnteresseerden die zich hiervoor hebben aangemeld ontvangen aan het begin van de maand een

Annoncering via de maandelijkse Nieuwsbrief

Wilt u ook in aanmerking komen voor toezending van deze Nieuwsbrief? Vul dan het formulier in.

Samenvattingen van reeds gehouden lezingen zijn te vinden in het Archief.

De eerstvolgende lezing:

Donderdag 22 maart 2018

De ontginning van het Noorderkwartier

De venen achter de kust: twee ontginningsgolven

Ir. Bastiaan Kwast


"Het Hart"

Jolinkweg 2, 7211 DM Eefde

Aanvang: 19:30

Bereikbaarheid Het Hart

Leden van Triangulum, Thales, Astra Alteria, KNVWS-afdeling Arnhem en deelnemers aan de Triangulum/VSB-cursussen in het lopende kalenderhalfjaar hebben gratis toegang; de entree voor overige niet-leden bedraagt € 5 per persoon.

 

kwast 1Veertig procent van Nederland ligt onder de zeespiegel (bij vloed). Dat is een gevolg van de trek naar de venen vanaf de 10e eeuw, toen de lage landen nog ruim boven zee uitstaken. Door de grootschalige ontginning langs de kust, van Duinkerken tot aan Denemarken, is het land gaan dalen en kreeg de zee er weer vat op.

Door stormvloeden is op grote schaal in cultuur gebracht land weer teruggenomen door de zee (Biesbosch, Waddenzee). De oudste middeleeuwse veenontginningen liggen nu in zee tussen Texel en Den Helder.Pas in de 16e eeuw is men op grote schaal het weggespoelde land gaan herontginnen.  De zandige kwelders werden omkaad met zand- en wierdijken, en ingericht met een raster. Het mooiste voorbeeld van een rasterlandschap uit die jaren is de Beemster, uit 1612, met een omtrek van 42 kilometer.

Het is landmeterskunst, bestaande uit zeven vierkanten van 1850 bij 1850 meter. Geometrie werd gezien als een handreiking aan de klassieke oudheid en als middel om door regelmaat weer terug te keren naar een paradijselijke staat.