Privacyverklaring

van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde 'TRIANGULUM'

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 31 mei 2018

 

Op 25-5-2018 treedt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Triangulum heeft haar interne werkwijze hiermee in overeenstemming gebracht. In lijn hiermee beschikt Triangulum over een privacyverklaring.