Werkgroep Astrofysica

Het bestuur van Triangulum heeft een werkgroep Astrofysica in het leven geroepen om de zelfwerkzaamheid binnen de vereniging te bevorderen.

Deze werkgroep heeft een permanent karakter.

Deelname staat open voor leden van Triangulum.