Publiciteit

Maandelijks - behalve in de zomermaanden - verschijnt er een nieuwsbrief via e-mail met een terugblik op de activiteiten van de voorgaande maand en de aankondiging van lezingen en parallellezingen.

Een week vóór een lezing wordt per email een convocatie  gestuurd naar leden en belangstellenden.

Belangstellenden kunnen een lezing bijwonen.
Aanmelden hoeft niet. Kosten € 5,= p.p.

Er is een formulier waarmee men zich als belangstellende voor het ontvangen van convocaties kan opgeven.

Voor elke lezing wordt een persbericht gestuurd naar de relevante dag- en weekbladen.
Dit gebeurt een week voorafgaand aan de lezing.