Introductie Werkgroep Astrofysica

Het bestuur van Triangulum heeft in 2007 een Werkgroep Astrofysica in het leven geroepen om de zelfwerkzaamheid binnen de vereniging te bevorderen. Deze werkgroep heeft een permanent karakter.
Deelname staat open voor leden van VWS Triangulum. 
Leden worden nadrukkelijk uitgenodigd om ideeën aan te dragen en om presentaties te geven. Benader daarvoor de coördinator.

Per jaar wordt een nieuw thema behandeld. 
In september 2024 start een serie van 8 bijeenkomsten met het thema:

Hemellichamen

De bijeenkomsten worden gehouden op de laatste dinsdag van de maand.  
Aanvang: 19.30 uur, einde 22.00 uur. Locatie: 'Volkssterrenwacht Bussloo' 

De presentaties worden beschikbaar gesteld.

De behandelde thema's worden na afloop opgenomen in het: menu: 
Thema Archief.

Na de pauze behandelt de werkgroep onderwerpen waarvoor belangstelling bestaat en waarover een lid een korte inleiding verzorgt.

Deze presenaties worden gearchiveerd bij het menu: 

Presentatie Archief

Astrofysica-werkwijze

De Werkgroep heeft van 2007 t/m 2016 twee keer het boek "Astronomy Today" behandeld. Dit boek blijft een aanrader voor alle - huidige en toekomstige - deelnemers aan de werkgroep..                             Het boek is in 2013 editie 8 verschenen: ISBN-10: 0321901673, ISBN-13: 978-0321901675