• Glaciaal geologisch onderzoek

  Op 20 februari verzorgde geoloog Prof. em. Jaap van der Meer een boeiende lezing over stuwwallen, morenen en surges. In een ijstijd krijgen geweldige massa's landijs de kans om de bodem te vervormen. Onderzoek in de laatste veertig jaar heeft inzicht gegeven in condities en processen. Permafrost blijkt een belangrijke conditie te zijn. Smeltwater, eerst op de gletsjer en daarna onder de gletsjer, is ook een cruciale factor. Er werd uitvoerig stilgestaan bij de vorming van de stuwwallen in Nederland en met name de Veluwe. Vanaf 1870 zijn er vaker nieuwe verklaringen gevonden. 

 • Quantumraadsels rond zwarte gaten

  Theoretisch natuurkundige Dr. Marcel L. Vonk presenteerde het raadsel van straling uit een zwart gat. Straalt een zwart gat (Hawking-straling)? En zit er informatie in deze straling over wat in het zwarte gat is verdwenen. In 2019 zijn nieuwe spannende theoriën ontwikkeld.
  Ook de experimentele kant kwam aan de orde. De ontwikkeling in de laatste vijf jaar van LIGO en VIRGO, de detectors voor zwaartekrachtgolven. En natuurlijk de Event Horizon Telescope (EHT) waarmee in 2019 de eerste foto van een zwart gat is gemaakt. ( Presentatie )
  Goed toegankelijke informatie vindt u op de website Quantum Universe

 • Parallellezing door drs. Wim Schuur

  Op 6 februari verzorgde Wim Schuur een gedegen lezing over "De enigmatische Gallo-Romeinse dodecaëder". Een replica kon worden bewonderd. 
  Wim kreeg assistentie van Pier Slump met een wiskundige analyse van veelvlakken. De aanwezige leden hebben zich enthousiast en met humor gebogen over de vraag naar de herkomst of betekenis van de dodecaëder.
  Er is een lijst opgesteld van ideeën. Leden kunnen deze lijst inzien en nieuwe suggesties doen via het Forum

   

 • Werkgroep Astrofysica seizoen 2019/2020
  Thema: Algemene Relativiteit  toelichting

  In de vierde bijeenkomst gaf Wim Schuur  een presentatie over:
  "Verschillende Ruimten en Metrieken".

  Vijfde bijeenkomst: dinsdag 25 februari 2020.

  Fred van Roijen  zal dan een inleiding verzorgen over:
  "De Einstein-vergelijking".

  Na de pauze staan er korte inleidingen in de planning.

 • 1

Donderdag 12 maart 2020 

Leven na de Dood van Sterren

Prof.dr. E.P.J. van den Heuvel

Vrije Universiteit Brussel & Universiteit van Amsterdam

Locatie: "Het Hart"

Jolinkweg 2, 7211 DM Eefde

Aanvang: 19:30

Bereikbaarheid Het Hart

Leden van Triangulum, jongeren tot 25 jaar en  leden van Thales, Astra Alteria en KNVWS-Arnhem hebben gratis toegang.
Deelnemers aan de Triangulum/VSB-cursussen hebben -gedurende een half jaar na aanvang van de cursus- gratis toegang.
Gasten zijn van harte welkom; de entree bedraagt € 5,= per persoon. 

 

Introductie lezing:

Leven na de Dood van Sterren:
Witte Dwergen, Zwarte Gaten en Neutronensterren

Low Mass xray binary

 

Daar Zon en sterren hun eigen materiaal (voornamelijk waterstof) als – nucleaire – brandstof gebruiken, is hun levensduur eindig. Voor sterren met relatief kleine massa zoals onze Zon, is de levensduur heel lang: 10 miljard jaar of langer. De Zon is nog niet eens halverwege deze tijd.

Zware sterren leven veel korter. Een ster die 30 maal zoveel massa heeft als de Zon, straalt per seconde 100 000 maal zoveel energie (licht en warmte) uit als de Zon, en zo’n ster is al na 5 miljoen jaar opgebrand: hij leeft 2000 maal korter dan de Zon.

Wat gebeurt er met een ster als hij is opgebrand? De laatste 50 jaar zijn we hierover veel te weten gekomen. We weten nu dat sterren tot ongeveer 8 maal zo zwaar als de Zon een uitgebrande pit achterlaten, een zogenaamde “witte dwerg”: een ster niet groter in middellijn dan de Aarde, maar met een massa van tussen 0.5 en 1.4 keer de massa van de Zon (honderdduizenden malen de massa van de Aarde). De rest van de ster is in het stadium van “Rode reus” zachtjes de ruimte in geblazen.

In sterren zwaarder dan 8 maal de Zon is de uitgebrande kern van de ster te zwaar om een witte dwerg te vormen. Hij stort in tot een onvoorstelbaar dicht object: een neutronenster of een zwart gat. Een neutronenster met 1.5 maal de massa van de Zon (450 000 maal de massa van de Aarde) heeft een middellijn van slechts 20 km. Bij deze instorting komt zoveel zwaartekrachts-energie vrij dat de rest van de ster met een snelheid van 10 000 km/s de ruimte wordt in geslingerd: we nemen die explosie waar als een Supernova: een ster die tijdelijk even helder is als een heel Melkwegstelsel.

We kennen nu in ons Melkwegstelsel bijna 3000 van deze neutronensterren. We nemen ze waar als “radio-pulsars”: radiobronnen aan de hemel die zeer regelmatige pulsen radiogolven uitzenden. In sterren die meer dan 20 keer zo zwaar zijn als de Zon is de uitgebrande kern te zwaar om als neutronenster achter te blijven: die kern stort volledig in en vormt een “zwart gat”.

Lees meer...

Attentie: leden inloggen voor Bibliotheek, Forum en Smoelenboek

Data werkgroepen

25-02-19

Verwachte lezingen

12-03-20 Leven na de Dood van Sterren
23-04-20 Orkanen
04-06-20 AI & sterrenkunde: AIstronomie
08-10-20 De wereld van bewegende eiwitten:
Van veranderingen in beweging
naar ziekte
19-11-20 Signalen uit het Heelal

Overige data

02-03-20 Beginnerscursus Les 3
05-03-20 Bestuursvergadering

Agendasuggesties

Smoelenboek knop

Artikelen

Scans van recente artikelen uit Nature, Science, Scientific American en dagbladen
Artikeloverzicht

ZENIT

Hét maandblad voor de liefhebber van weer- en sterrenkunde
Facebook

Sponsor advertentie

voscon beter

   Financiële Consultants
    Betrouwbare advisering
   T: 06-20170050
    www.vosconadvies.nl/

Disclaimer

Alle gegevens op deze site zijn bedoeld om te informeren over de vereniging VWS Triangulum. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en voor gebruik van deze informatie buiten de beslotenheid van de vereniging.

Triangulum Bibliotheek

Bibliotheek

T.b.v. de leden beschikt Triangulum over een

Leden krijgen exclusief toegang door in te loggen.

Boeken en dvd's kunnen geleend worden door leden van Triangulum en leraren van De Kosmos via deze website. Kijk bij het lemma "Bibliotheek".
De artikelen worden regelmatig aangevuld en betreffen scans van recente artikelen uit Nature, Science, Scientific American en dagbladen. De meer dan 7000 (!) artikelen zijn verdeeld over 66 categorieën en submappen.

Wilt u boeken lenen uit of beschikbaar stellen aan de fysieke bibliotheek? Stuur dan een e-mail naar bibliothecaris(at)triangulum.nl (vervang '(at)' door '@'). Eigen boeken die u wilt laten opnemen in de virtuele bibliotheek kunt u online aanmelden via het aanmeldingsformulier.
Voor meer informatie en de werkwijze bij het uitlenen: Bibliotheek.