Twittershow

 

 
 • Presentatie Prof. Dr.
  René Janssen

  Van de presentatie op 08-03 over Organische en hybride zonnecellen zijn de dia's hier beschikbaar.

 • Themacursus Weerkunde

  Op 9 april begint de Themacursus Weerkunde die bestaat uit 4 lessen op de maandagavond. De cursus is een gezamenlijke activiteit van de Volkssterrenwacht Bussloo en Triangulum en vindt plaats bij de sterrenwacht.
  Het aantal aanmeldingen bedraagt 12 (stand 27-2). Er geldt een maximum van 21 cursisten.

 • Nieuw: Triangulumboek 5

  Dit boek is de 5e uitgave van Triangulum. Het fullcolour boek kan worden aangeschaft op lezing- of werkgroepavonden. De prijs bedraagt € 10,00. Voor toezending per post wordt € 4,40 verzendkosten gerekend. Lees verder.

 • 1

Donderdag 22 maart 2018

De ontginning van het Noorderkwartier

De venen achter de kust: twee ontginningsgolven

Ir. Bastiaan Kwast


"Het Hart"

Jolinkweg 2, 7211 DM Eefde

Aanvang: 19:30

Bereikbaarheid Het Hart

Leden van Triangulum, Thales, Astra Alteria, KNVWS-afdeling Arnhem en deelnemers aan de Triangulum/VSB-cursussen in het lopende kalenderhalfjaar hebben gratis toegang; de entree voor overige niet-leden bedraagt € 5 per persoon.

 

kwast 1Veertig procent van Nederland ligt onder de zeespiegel (bij vloed). Dat is een gevolg van de trek naar de venen vanaf de 10e eeuw, toen de lage landen nog ruim boven zee uitstaken. Door de grootschalige ontginning langs de kust, van Duinkerken tot aan Denemarken, is het land gaan dalen en kreeg de zee er weer vat op.

Door stormvloeden is op grote schaal in cultuur gebracht land weer teruggenomen door de zee (Biesbosch, Waddenzee). De oudste middeleeuwse veenontginningen liggen nu in zee tussen Texel en Den Helder.Pas in de 16e eeuw is men op grote schaal het weggespoelde land gaan herontginnen.  De zandige kwelders werden omkaad met zand- en wierdijken, en ingericht met een raster. Het mooiste voorbeeld van een rasterlandschap uit die jaren is de Beemster, uit 1612, met een omtrek van 42 kilometer.

Het is landmeterskunst, bestaande uit zeven vierkanten van 1850 bij 1850 meter. Geometrie werd gezien als een handreiking aan de klassieke oudheid en als middel om door regelmaat weer terug te keren naar een paradijselijke staat.

 

Attentie: leden inloggen voor Bibliotheek, Forum, Meerijden en Smoelenboek

Data werkgroepen

21-03-18 Praktijkavond
27-03-18 Astrofysica
27-03-18 Zwaartekrachtgolven

Verwachte lezingen

22-03-18 Noorderkwartier
05-04-18 Stat. genetica (par. lez.)
19-04-18 New Horizons

Overige data

Recente wijzigingen

Agendasuggesties

Actueel aan de hemel
Weer- en
sterrenkunde
op radio en tv

Artikelen

Scans van recente artikelen uit Nature, Science, Scientific American en dagbladen
Artikeloverzicht

ZENIT

Hét maandblad voor de liefhebber van weer- en sterrenkunde
Facebook

Disclaimer

Alle gegevens op deze site zijn bedoeld om te informeren over de vereniging VWS Triangulum. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en voor gebruik van deze informatie buiten de beslotenheid van de vereniging.

Triangulum Bibliotheek

Bibliotheek

T.b.v. de leden beschikt Triangulum over een

Leden krijgen exclusief toegang door in te loggen.

Boeken en dvd's kunnen geleend worden door leden van Triangulum en leraren van De Kosmos via deze website. Kijk bij het lemma "Bibliotheek".
De artikelen worden regelmatig aangevuld en betreffen scans van recente artikelen uit Nature, Science, Scientific American en dagbladen. De meer dan 6000 (!) artikelen zijn verdeeld over 66 categorieën en submappen.

Wilt u boeken lenen uit of beschikbaar stellen aan de fysieke bibliotheek? Stuur dan een e-mail naar bibliothecaris(at)triangulum.nl (vervang '(at)' door '@'). Eigen boeken die u wilt laten opnemen in de virtuele bibliotheek kunt u online aanmelden via het aanmeldingsformulier.
Voor meer informatie en de werkwijze bij het uitlenen: Bibliotheek.