• Algemene ledenvergadering Triangulum 2020

  Op 20 februari wordt de ALV gehouden in Het Kristal, Apeldoorn, voorafgaand aan de lezing.

  Aanvang 19:00 uur

  De stukken zijn op 31 januari toegestuurd aan de leden.

  Het beleidsplan 2020 is beschikbaar.

 • Quantumraadsels rond zwarte gaten

  Theoretisch natuurkundige Dr. Marcel L. Vonk presenteerde het raadsel van straling uit een zwart gat. Straalt een zwart gat (Hawking-straling)? En zit er informatie in deze straling over wat in het zwarte gat is verdwenen. In 2019 zijn nieuwe spannende theoriën ontwikkeld.
  Ook de experimentele kant kwam aan de orde. De ontwikkeling in de laatste vijf jaar van LIGO en VIRGO, de detectors voor zwaartekrachtgolven. En natuurlijk de Event Horizon Telescope (EHT) waarmee in 2019 de eerste foto van een zwart gat is gemaakt. ( Presentatie )
  Goed toegankelijke informatie vindt u op de webstite Quantum Universe

 • Parallellezing door drs. Wim Schuur

  Op 6 februari verzorgde Wim Schuur een gedegen lezing over "De enigmatische Gallo-Romeinse dodecaëder". Een replica kon worden bewonderd. 
  Wim kreeg assistentie van Pier Slump met een wiskundige analyse van veelvlakken. De aanwezige leden hebben zich enthousiast en met humor gebogen over de vraag naar de herkomst of betekenis van de dodecaëder. Een éénduidige oplossing kwam er evenwel niet.

  Presentatie

   

 • Werkgroep Astrofysica seizoen 2019/2020
  Thema: Algemene Relativiteit  toelichting

  In de vierde bijeenkomst gaf Wim Schuur  een presentatie over:
  "Verschillende Ruimten en Metrieken".

  Vijfde bijeenkomst: dinsdag 25 februari 2020.

  Fred van Roijen  zal dan een inleiding verzorgen over:
  "De Einstein-vergelijking".

  Na de pauze staan er korte inleidingen in de planning.

 • 1

Donderdag 20 februari 2020

"Glaciaal geologisch onderzoek"

Prof. em. Jaap J.M. van der Meer

School of Geography, Queen Mary University of London 

Locatie: "Het Kristal"
Distelvlinderlaan 200, Apeldoorn

Aanvang: 19:45 uur   (Algemene Ledenvergadering vangt aan om 19:00 uur)

Leden van Triangulum, Thales, Astra Alteria en KNVWS-Arnhem hebben gratis toegang, alsmede deelnemers aan de Triangulum/VSB-cursussen gedurende een half jaar na aanvang van de cursus.
De entree voor overige gasten bedraagt € 5 per persoon.

 

Interview RTV Apeldoorn: Prof. van der Meer gaf dinsdag 18 februari het volgende interview!

Introductie:

1890 moraine airphoto over dem

Stuwwallen zijn wereldwijd een vast bestanddeel van de glaciale landschapsvormen. Vaak zijn het ook de grootste accumulatievormen in een gebied.

De stuwwal van de Oost-Veluwe is bijvoorbeeld meer dan 50 km lang, 20 km breed en meer dan 200 m dik.

Toen ik ging studeren en me tot het koude deel van de aardwetenschappen wendde, leerde ik ‘de ijskap heeft ze opgeduwd’ en dat was het, geen idee hoe dat ging, wanneer tijdens de glaciatie het gebeurde of hoe lang dat opduwen duurde.
Ondertussen weten we een deel van de antwoorden, maar veel details, met name de condities waaronder ze vormen, ontgaan ons nog steeds.

Aan de hand van stuwwallen in Nederland, Spitsbergen, IJsland en in de Alpen, van verschillende omvang en ouderdom, zullen we kijken naar wat we weten over de geologische en klimatologische condities waaronder ze gevormd zijn en zelfs iets over de duur van het proces.

Over de spreker:

Jaap J.M. van der Meer studeerde Fysische Geografie aan de Universiteit van Amsterdam en bleef daar als medewerker totdat hij in 2000 naar Londen vertrok als hoogleraar Fysische Geografie. In 2011 is hij met pensioen gegaan.

Na zijn studie werd hij glaciaal geo(morfo)loog en richtte hij zich met name op dynamische landvormen zoals stuwwallen en drumlins en op de microscopische studie van glaciale sedimenten.
Er verschenen meer dan honderd wetenschappelijke artikelen van zijn hand en hij publiceerde enkele boeken. Prof. van der Meer publiceert nog steeds. 

[Publicaties]

Attentie: leden inloggen voor Bibliotheek, Forum en Smoelenboek

Data werkgroepen

25-02-19

Verwachte lezingen

20-02-20 Glaciaal geologisch onderzoek
12-03-20 Leven na de Dood van Sterren
23-04-20 Orkanen
04-06-20 AI & sterrenkunde: AIstronomie
08-10-20 De wereld van bewegende eiwitten:
Van veranderingen in beweging
naar ziekte

Overige data

24-02-20 Beginnerscursus Les 2
05-03-20 Bestuursvergadering

Agendasuggesties

Smoelenboek knop

Artikelen

Scans van recente artikelen uit Nature, Science, Scientific American en dagbladen
Artikeloverzicht

ZENIT

Hét maandblad voor de liefhebber van weer- en sterrenkunde
Facebook

Sponsor advertentie

voscon beter

   Financiële Consultants
    Betrouwbare advisering
   T: 06-20170050
    www.vosconadvies.nl/

Disclaimer

Alle gegevens op deze site zijn bedoeld om te informeren over de vereniging VWS Triangulum. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en voor gebruik van deze informatie buiten de beslotenheid van de vereniging.

Triangulum Bibliotheek

Bibliotheek

T.b.v. de leden beschikt Triangulum over een

Leden krijgen exclusief toegang door in te loggen.

Boeken en dvd's kunnen geleend worden door leden van Triangulum en leraren van De Kosmos via deze website. Kijk bij het lemma "Bibliotheek".
De artikelen worden regelmatig aangevuld en betreffen scans van recente artikelen uit Nature, Science, Scientific American en dagbladen. De meer dan 7000 (!) artikelen zijn verdeeld over 66 categorieën en submappen.

Wilt u boeken lenen uit of beschikbaar stellen aan de fysieke bibliotheek? Stuur dan een e-mail naar bibliothecaris(at)triangulum.nl (vervang '(at)' door '@'). Eigen boeken die u wilt laten opnemen in de virtuele bibliotheek kunt u online aanmelden via het aanmeldingsformulier.
Voor meer informatie en de werkwijze bij het uitlenen: Bibliotheek.