• Klimaatverandering: Wetenschappelijke inzichten en Maatschappelijke discussies

  Hier vindt u de dia's van de lezing van Rob van Dorland van 17 januari 2019.

 • Beginnerscursus Sterrenkunde

  Op 4 maart 2019 begint de Beginnerscursus Sterrenkunde welke bestaat uit 6 lessen op de maandagavond.
  De cursus is een gezamenlijke activiteit van de Volkssterrenwacht Bussloo en Triangulum en vindt plaats bij de sterrenwacht.
  Maximum aantal deelnemers 21.

 • Nieuw: Triangulumboek 5

  Dit boek is de 5e uitgave van Triangulum. Het fullcolour boek kan worden aangeschaft op lezing- of werkgroepavonden. De prijs bedraagt € 5,00. Voor toezending per post wordt € 3,88 verzendkosten gerekend. Lees verder.

 • 1

Donderdag 7 februari 2019
parallellezing

KERNFUSIE

Stand van zaken en toekomst perspectief

 

Prof. dr. Marco de Baar

TU/E

DIFFER
Dutch Institute For Fundamental Energy Research

 

 "KRISTAL"

Distelvlinderlaan 200
7323 XB Apeldoorn

Aanvang: 19:30

Leden van Triangulum, Thales, Astra Alteria en KNVWS-Arnhem hebben gratis toegang,
alsmede deelnemers aan de Triangulum/VSB-cursussen gedurende een half jaar na aanvang van de cursus.
De entree voor overige niet-leden bedraagt € 5 per persoon.

 

Over 7 jaar verwacht ITER, het grote kernfusie experiment dat nu wordt gebouwd in Zuid Frankrijk, haar eerste testpuls te verrichten. Daarna moet ITER binnen 8 jaar de condities bereiken waarbij tien keer zoveel vermogen wordt produceert door kernfusie als moet worden bijgestookt door externe verhittingssystemen.

marcodebaar iter

In deze presentatie wordt uitgelegd wat kernfusie is en onder welke condities kernfusie kan plaatsvinden.
Met magneetvelden wordt de kernfusiebrandstof (het zogenaamde plasma) opgesloten. Welke uitdagingen zijn er om het plasma efficiënt te verhitten tot een temperatuur van 200 miljoen graden, en wat gebeurt er bij hoge plasmadruk?
Moderne regeltechniek wordt ingezet om de zeer complexe fysica van het fusieplasma te gebruiken om tot efficiënte opsluiting te komen en om plasmainstabiliteiten in bedwang te houden.

Een andere uitdaging betreft de reactorwand: deze wordt blootgesteld aan enorme warmte-, en deeltjesfluxen. Er moeten materialen en concepten worden ontwikkeld die dat kunnen weerstaan.
DIFFER beschikt over een wereldwijd unieke faciliteit waarin materialen voor fusiereactoren kunnen worden getest onder reactorcondities.

De Europese kernfusieroadmap, de rol van het experiment ITER en de demonstratiereactor DEMO daarin zullen worden toegelicht.
Ook komt aan de orde hoe lang het zal duren voordat fusie een bijdrage kan leveren aan de energiemix.


Over de spreker:

Marco de Baar is themaleider kernfusie bij NWO instituut DIFFER en hoogleraar aan de TU Eindhoven.

Attentie: leden inloggen voor Bibliotheek, Forum, Meerijden en Smoelenboek

Data werkgroepen

Verwachte lezingen

07-02-19 Kernfusie      (Parallellezing)
21-02-19 Astro- en deeltjesfysica &
Machine Learning
14-03-19 Detectie kosmische Neutrino's
18-04-19 Zwaartekrachtgolven
Virgo-instrument
16-05-19 Radiotelescopen, ontwerp en aktuele technologieën
17-10-19 Structuur & evolutie Melkweg met Gaia-waarnemingen

Overige data

14-02-19 Bestuursvergadering
21-01-19 Praktische Sterrenkunde les 2
21-02-19

Algemene ledenvergadering
Aanvang 19:00 uur!

04-03-19 Beginnerscursus Sterrenkunde

Recente wijzigingen

20-01-19 Dia's Klimaatverandering
14-01-19 Beleidsplan 2019
31-12-18 Nieuwsbrief 91
31-12-18 Folder 2019-1
20-12-18 Verslag bezoek Radboud IMAPP
05-12-18 Dia's Van ijs tot planeten &
manen Deel 2
05-12-18 Dia's Van ijs tot planeten &
manen Deel 1
29-11-18 Praktijkavond voorjaar 2019
26-11-18 Triangulum in Zenit dec 2018
15-11-18  icon lock ALMA telescoop & planeetvorming
01-11-18 Landijs en Zeespiegelstijging
09-10-18 Foto's excursie 2018
25-09-18 Zwarte gaten, wormgaten
23-06-18 Thema SRT
01-06-18 Breakthrough Starshot 2
30-05-18 TROPOMI presentatie
01-05-18 Aanwinsten Biebicon lock
26-04-18 Privacyverklaring

Eerdere wijzigingen

Agendasuggesties

Actueel aan de hemel
Weer- en
sterrenkunde
op radio en tv

Artikelen

Scans van recente artikelen uit Nature, Science, Scientific American en dagbladen
Artikeloverzicht

ZENIT

Hét maandblad voor de liefhebber van weer- en sterrenkunde
Facebook

Disclaimer

Alle gegevens op deze site zijn bedoeld om te informeren over de vereniging VWS Triangulum. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en voor gebruik van deze informatie buiten de beslotenheid van de vereniging.

Triangulum Bibliotheek

Bibliotheek

T.b.v. de leden beschikt Triangulum over een

Leden krijgen exclusief toegang door in te loggen.

Boeken en dvd's kunnen geleend worden door leden van Triangulum en leraren van De Kosmos via deze website. Kijk bij het lemma "Bibliotheek".
De artikelen worden regelmatig aangevuld en betreffen scans van recente artikelen uit Nature, Science, Scientific American en dagbladen. De meer dan 7000 (!) artikelen zijn verdeeld over 66 categorieën en submappen.

Wilt u boeken lenen uit of beschikbaar stellen aan de fysieke bibliotheek? Stuur dan een e-mail naar bibliothecaris(at)triangulum.nl (vervang '(at)' door '@'). Eigen boeken die u wilt laten opnemen in de virtuele bibliotheek kunt u online aanmelden via het aanmeldingsformulier.
Voor meer informatie en de werkwijze bij het uitlenen: Bibliotheek.